Thiên Nhiên

Luôn

Bên Bạn!


HOẠT ĐỘNG
PDF. In Email

Tổ chức tham quan những vùng đất lịch sử dành cho nhân viên của công ty

Tham quan nhà vườn Long Thuận (NTK Sĩ Hoàng)

Tham gia giải bóng đá Hội kiến trúc sư TP.HCM

Tham gia làm từ thiện bằng chính chuyên môn của mình tại những ngôi Chùa nhỏ trên địa bàn TP.HCM.